Технология

Този сайт е разработен върху Open Source софтуерни платформи. Използването му за Вашия бизнес не изисква от Вас закупуване на допълнителни лицензи за софтуер.